Thông báo thông tin tuyển dụng của công ty cổ phần dịch vụ sân bay làm việc tại cụm cảng hàng không Thái Nguyên –KCN Yên Bình Phổ Yên

Email In
Hq7We.jpg

(H/A Công ty cổ phần Giao nhận Kho vận Hàng không (ALS))


THÔNG BÁO

 Trung tâm dạy nghề các KCN Thái Nguyên ký hợp đồng tuyển dụng lao động cho công ty cổ phần dịch vụ sân bay làm việc tại cụm cảng hàng không Thái Nguyên –KCN Yên Bình Phổ Yên. Trung tâm đã đăng tải thông tin trên trang Web của trung tâm và đăng tin thông báo trên đài truyền hình Thái Nguyên

Địa chỉ Web site: ttdnkcnthainguyen.com

Trung tâm không liên kết với bất kỳ tổ chức cá nhân nào để phối hợp tuyển dụng lao động; không thu bất cứ một khoản tiền nào của người lao động ngoài tiền hồ sơ (10.000đ) ; trong việc tuyển lao động.

Trên địa bàn tỉnh thái Thái Nguyên công ty AIPS chỉ ký hợp đồng với TT dạy nghề KCN TN và không ký với bất kỳ một tổ chức cá nhân nào khác về tuyển dụng lao động;

Hiện nay Trung tâm nhận được thông tin Đã có tổ chức, cá nhân lợi dụng vào thông báo của TT trên trang web để đi tuyển dụng Hoặc tuyên truyền là liên kết với TT để tuyển dụng và làm tiền đặt giá cả với người lao động khi tuyển dụng.

Để tránh các trường hợp người lao động bị lợi dụng; Trung tâm xin thông báo để quý độc giả biết. Xin trân trọng cảm ơn.

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Tiến Dũng